Xem tất cả 26 kết quả

Vật liệu lọc nước là những vật liệu có tác dụng lọc các chất thải có trong nước trong các hệ thống xử lý nước sinh hoạt của con người.

Toàn phát chuyên phân phối các loại vật liệu xử lý nước.Là đơn vị nhập khẩu trực tiếp chúng tôi luôn mang đến các loai vật liệu xử lý nước chất lượng, giá tốt nhất thị trường.

Vật liệu lọc nước sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất có trong nguồn nước như Fe, Mn, As… mang lại nguồn nước trong hơn và sạch hơn cho người dùng. Ngoài ra, nếu dùng đúng loại vật liệu lọc phù hợp với nguồn nước, chúng sẽ còn giúp loại bỏ các độc tố gây hại và những chất hữu cơ còn tồn dư trong nước, đảm bảo sức khỏe cho người.

 

 

 

T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh\/","name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-pk1-3\/","name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh PK1 - 3","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-pk1-3\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-aquasorb-1000\/","name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh Aquasorb 1000","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-aquasorb-1000\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-xuat-khau\/","name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh xu\u1ea5t kh\u1ea9u","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-xuat-khau\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-gao-dua\/","name":"Than g\u00e1o d\u1eeba","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-gao-dua\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-carbsorb-30\/","name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh CARBSORB 30","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-carbsorb-30\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/hat-nhua-mixbeb-an-do\/","name":"H\u1ea1t nh\u1ef1a MIXBEB \u1ea4n \u0111\u1ed9","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/hat-nhua-mixbeb-an-do\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-mixbed-ucw3700\/","name":"Nh\u1ef1a MIXBED UCW3700","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-mixbed-ucw3700\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-mixbed-mx1\/","name":"Nh\u1ef1a MIXBED MX1","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-mixbed-mx1\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-trao-doi-cation-c100\/","name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i cation C100","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-trao-doi-cation-c100\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-resinex-cation-kw8\/","name":"Nh\u1ef1a RESINEX CATION KW8","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-resinex-cation-kw8\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-resinex-k8\/","name":"Nh\u1ef1a Cation RESINEX K8","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-resinex-k8\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-dowex-hcr-s\/","name":"Nh\u1ef1a Cation Dowex HCR-S","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-dowex-hcr-s\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/soi-loc-nuoc\/","name":"S\u1ecfi l\u1ecdc n\u01b0\u1edbc","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/soi-loc-nuoc\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-anthracite-clack-corp-usa\/","name":"Than Anthracite CLACK CORP-USA","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-anthracite-clack-corp-usa\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-anthracite-viet-nam\/","name":"Than Anthracite Vi\u1ec7t Nam","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-anthracite-viet-nam\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/cat-mangan\/","name":"C\u00e1t Mangan","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/cat-mangan\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-birm\/","name":"\u0110\u00e1 Birm","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-birm\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-khu-phen-dmi-65\/","name":"V\u1eadt li\u1ec7u kh\u1eed ph\u00e8n DMI - 65","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-khu-phen-dmi-65\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-zeomangan\/","name":"V\u1eadt li\u1ec7u ZEOMANGAN","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-zeomangan\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/manganese-greensand\/","name":"MANGANESE GREENSAND","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/manganese-greensand\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/greensand-plus\/","name":"GREENSAND PLUS","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/greensand-plus\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-nang-ph-calcite\/","name":"\u0110\u00e1 n\u00e2ng pH - CALCITE","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-nang-ph-calcite\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-ph-viet-nam\/","name":"\u0110\u00e1 pH Vi\u1ec7t Nam","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-ph-viet-nam\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-corosex\/","name":"\u0110\u00e1 COROSEX - \u0110\u00e1 n\u00e2ng pH","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-corosex\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-indion-220na\/","name":"Nh\u1ef1a cation indion - 220Na","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-indion-220na\/"}]}]}