Xem tất cả 5 kết quả

Xử lý nước Toàn Phát chuyên cung các loại màng RO dùng trong các hệ thống RO gia đình và hệ thống RO công nghiệp.

Màng RO được sử dụng trong các công nghệ lọc tinh, lọc nano, vi lọc…

Chất liệu màng được làm từ những vật liệu có chất lượng tốt nhất. Các công nghệ hàng đầu của các quốc gia nổi tiếng trên thế giới.

Đặc biệt là phân phối các loại thương hiệu màng RO nổi tiếng trên thế giới như:  Dow, LG,OSM…

T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"M\u00e0ng RO"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-csm\/","name":"M\u00e0ng RO CSM","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-csm\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-osmonics\/","name":"M\u00e0ng RO OSMONICS","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-osmonics\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-dow\/","name":"M\u00e0ng RO DOW","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-dow\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-vontron\/","name":"M\u00e0ng RO VONTRON","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-vontron\/"},{"@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-lg\/","name":"M\u00e0ng RO LG","url":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-lg\/"}]}]}