Showing all 4 results

Đèn tia cực tím tiệt trùng nước (UV) là đèn sử dụng để khử hóa chất trong nước, phá hủy một số chất ô nhiễm trong nước mà không làm thay đổi mùi vị của nước.

Làm cho nó trở thành một quá trình thiết thực để xử lý nước được sử dụng để uống và rửa thức ăn.

Xử lý nguồn nước của chúng tôi bằng cách sử dụng khử trùng bằng tia cực tím không chỉ hiệu quả hơn các phương pháp truyền thống, mà còn là cách xử lý nước thân thiện với môi trường của chúng tôi. Không có các sản phẩm phụ khử trùng với việc sử dụng tia cực tím an toàn và không có hóa chất. Ngoài ra,đèn tia cực tím UV không làm thay đổi tính hóa học của nước và các thành phần của nó, chẳng hạn như pH, vị, mùi, hoặc màu sắc.

Mua một bộ đèn khử trùng bằng tia cực tím cho ngôi nhà của bạn có chi phí vốn thấp cũng như chi phí vận hành thấp. Năng lượng được sử dụng bởi một hệ thống khử trùng tia cực tím trong một ngôi nhà kích thước trung bình có thể so sánh với cùng một năng lượng được sử dụng bởi một bóng đèn 40 watt!