Than hoạt tính xuất khẩu

Mã Sản Phẩm:  TBW1 / TBW2 / TBW3 / TBW4

Xuất xứ: Trà Bắc – Việt Nam

Đóng gói:  25 kg/bao

 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/than-hoat-tinh\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh xu\u1ea5t kh\u1ea9u"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/than-hoat-tinh-xuat-khau\/","name":"Than ho\u1ea1t t\u00ednh xu\u1ea5t kh\u1ea9u","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/than-hoat-tinh-xuat-khau.jpg","description":"M\u00e3 S\u1ea3n Ph\u1ea9m: \u00a0TBW1 \/ TBW2 \/ TBW3 \/ TBW4 Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0Tr\u00e0 B\u1eafc - Vi\u1ec7t Nam \u0110\u00f3ng g\u00f3i: \u00a025 kg\/bao  ","sku":""}]}