Nhựa trao đổi cation C100

Nhựa Khử Khoáng, khử mặn, làm mềm nước

Xuất xứ: PUROLITE – Anh nhà máy tại China

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i ion","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/nhua-trao-doi-ion\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i cation C100"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-trao-doi-cation-c100\/","name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i cation C100","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/nhua-cation-purolite-c100-1456364884.jpg","description":"Nh\u1ef1a Kh\u1eed Kho\u00e1ng, kh\u1eed m\u1eb7n, l\u00e0m m\u1ec1m n\u01b0\u1edbc Xu\u1ea5t x\u1ee9: PUROLITE \u2013 Anh nh\u00e0 m\u00e1y t\u1ea1i China","sku":""}]}