Nhựa cation indion – 220Na

  • Xuất xứ : Ấn độ
  • Đặc điểm : dạng hạt, gốc Na+
  • Tương đương : HCR-S (Dowex), C100 (Purolite), S100 (Lewatit)
  • Công dụng : khử cứng, amôni và các cation khác
  • Hạn dùng : tối thiểu 3 năm, định kỳ tái sinh bằng dung dịch muối hoặc axít
  • Đơn vị tính : lít
  • Tỷ trọng : 0.74 kg/lít
  • Đóng bao : 25 L (chuẩn), 10 L, 5 L
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i ion","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/nhua-trao-doi-ion\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Nh\u1ef1a cation indion – 220Na"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-indion-220na\/","name":"Nh\u1ef1a cation indion - 220Na","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/indion_220na_nhua_an_do_.png","description":"Xu\u1ea5t x\u1ee9 : \u1ea4n \u0111\u1ed9 \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m : d\u1ea1ng h\u1ea1t, g\u1ed1c Na+ T\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng : HCR-S (Dowex), C100 (Purolite), S100 (Lewatit) C\u00f4ng d\u1ee5ng : kh\u1eed c\u1ee9ng, am\u00f4ni v\u00e0 c\u00e1c cation kh\u00e1c H\u1ea1n d\u00f9ng : t\u1ed1i thi\u1ec3u 3 n\u0103m, \u0111\u1ecbnh k\u1ef3 t\u00e1i sinh b\u1eb1ng dung d\u1ecbch mu\u1ed1i ho\u1eb7c ax\u00edt \u0110\u01a1n v\u1ecb t\u00ednh : l\u00edt T\u1ef7 tr\u1ecdng : 0.74 kg\/l\u00edt \u0110\u00f3ng bao : 25 L (chu\u1ea9n), 10 L, 5 L","sku":""}]}