Nhựa Cation Dowex HCR-S

  • Nhựa khử khoáng, làm mềm nước
  • Xuất xứ: DOWEX – USA Nhà máy tại Italy
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i ion","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/nhua-trao-doi-ion\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Nh\u1ef1a Cation Dowex HCR-S"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/nhua-cation-dowex-hcr-s\/","name":"Nh\u1ef1a Cation Dowex HCR-S","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Nhua-Dowex-SBR-P.jpg","description":"Nh\u1ef1a kh\u1eed kho\u00e1ng, l\u00e0m m\u1ec1m n\u01b0\u1edbc Xu\u1ea5t x\u1ee9: DOWEX \u2013 USA Nh\u00e0 m\u00e1y t\u1ea1i Italy","sku":""}]}