Máy bơm tăng áp đầu inox thân gang LSJ-05E

  • Mã: LSJ-05E.
  • Xuất xứ: Taiwan
  • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
  • Giao hàng: Toàn quốc, miễn phí lắp đặt tại TP.HCM,

Ứng dụng: Thường được sử dụng chủ yếu để bơm nước ngọt, nước mặn, nước tinh khiết và chất lỏng kiềm.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"M\u00e1y b\u01a1m n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/may-bom-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"M\u00e1y b\u01a1m t\u0103ng \u00e1p","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/may-bom-nuoc\/may-bom-tang-ap\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Ma\u0301y b\u01a1m t\u0103ng a\u0301p \u0111\u00e2\u0300u inox th\u00e2n gang LSJ-05E"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/may-bom-tang-ap-dau-inox-than-gang-lsj-05e\/","name":"Ma\u0301y b\u01a1m t\u0103ng a\u0301p \u0111\u00e2\u0300u inox th\u00e2n gang LSJ-05E","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bom_LSJ.png","description":"M\u00e3:\u00a0LSJ-05E. Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0Taiwan B\u1ea3o h\u00e0nh:\u00a0Ch\u00ednh h\u00e3ng 12 th\u00e1ng Giao h\u00e0ng:\u00a0To\u00e0n qu\u1ed1c, mi\u1ec5n ph\u00ed l\u1eafp \u0111\u1eb7t t\u1ea1i TP.HCM, \u1ee8ng d\u1ee5ng:\u00a0Th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ee7 y\u1ebfu \u0111\u1ec3 b\u01a1m n\u01b0\u1edbc ng\u1ecdt, n\u01b0\u1edbc m\u1eb7n, n\u01b0\u1edbc tinh khi\u1ebft v\u00e0 ch\u1ea5t l\u1ecfng ki\u1ec1m.","sku":""}]}