Máy bơm nước – TPS – APP

  • Mã sản phẩm: TPS 
  • Xuất sứ Taiwan
  • Mã sản phẩm: Máy bơm APP
  • Công suất: tương đương 1/4 HP
  • Khả năng đẩy cao tối ưu: 3 mét
  • Lưu lượng tối ưu: 6 m3/h
  • Đường kính ống nước đầu ra: 11/4″
  • Hiệu điện thế: 220 V
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"M\u00e1y b\u01a1m n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/may-bom-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"M\u00e1y b\u01a1m n\u01b0\u1edbc – TPS – APP"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/may-bom-nuoc-tps-app\/","name":"M\u00e1y b\u01a1m n\u01b0\u1edbc - TPS - APP","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/may-bom-nuoc-app-tps.jpg","description":"M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m:\u00a0TPS\u00a0 Xu\u1ea5t s\u1ee9 Taiwan M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m:\u00a0M\u00e1y b\u01a1m APP C\u00f4ng su\u1ea5t: t\u01b0\u01a1ng \u0111\u01b0\u01a1ng 1\/4 HP Kh\u1ea3 n\u0103ng \u0111\u1ea9y cao t\u1ed1i \u01b0u: 3 m\u00e9t L\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1i \u01b0u: 6 m3\/h \u0110\u01b0\u1eddng k\u00ednh \u1ed1ng n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ea7u ra: 11\/4\" Hi\u1ec7u \u0111i\u1ec7n th\u1ebf: 220 V","sku":""}]}