Màng RO VONTRON

Tên gọi khác :   Màng thẩm thấu ngược( Màng khử khoáng)

Mã sản phẩm: ULP21- 4040 ( ÁP THẤP ); LP 4040 ( ÁP CAO ) ; LP 8040 ( ÁP CAO )

Xuất xứ: VONTRON – CHINA

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"M\u00e0ng RO","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/mang-ro\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"M\u00e0ng RO VONTRON"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-vontron\/","name":"M\u00e0ng RO VONTRON","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/vontron-LP22-8040-2-500x500.jpg","description":"T\u00ean g\u1ecdi kh\u00e1c : \u00a0 M\u00e0ng th\u1ea9m th\u1ea5u ng\u01b0\u1ee3c( M\u00e0ng kh\u1eed kho\u00e1ng) M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m: ULP21- 4040 ( \u00c1P TH\u1ea4P ); LP 4040 ( \u00c1P CAO ) ; LP 8040 ( \u00c1P CAO ) Xu\u1ea5t x\u1ee9: VONTRON - CHINA","sku":""}]}