Màng RO LG

Tên Sản Phẩm:  Màng RO LG 

Tên gọi khác :   Màng thẩm thấu ngược

Mã sản phẩm:  LG SW 400 SR

Xuất xứ: CSM – KOREA

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"M\u00e0ng RO","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/mang-ro\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"M\u00e0ng RO LG"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/mang-ro-lg\/","name":"M\u00e0ng RO LG","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Mang-LG-Chem-NanoH2O-BWRO-1.jpg","description":"T\u00ean S\u1ea3n Ph\u1ea9m: \u00a0M\u00e0ng RO LG\u00a0 T\u00ean g\u1ecdi kh\u00e1c :\u00a0 \u00a0M\u00e0ng th\u1ea9m th\u1ea5u ng\u01b0\u1ee3c M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m:\u00a0\u00a0LG SW 400 SR Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0CSM \u2013 KOREA","sku":""}]}