Lưu lượng kế dạng côn

Xuất Xứ: CHINA

Hình dạng: Dạng côn – nối trực tiếp vào ống

Ứng dụng: Dùng đo lưu lượng nước

Lưu lượng đáp ứng đến 25 m3/h

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111o n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-do-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"L\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng k\u1ebf d\u1ea1ng c\u00f4n"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/luu-luong-ke-dang-con\/","name":"L\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng k\u1ebf d\u1ea1ng c\u00f4n","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/luu-luong-ke-1.jpg","description":"Xu\u1ea5t X\u1ee9:\u00a0CHINA H\u00ecnh d\u1ea1ng: D\u1ea1ng c\u00f4n - n\u1ed1i tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0o \u1ed1ng \u1ee8ng d\u1ee5ng: D\u00f9ng\u00a0\u0111o l\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng n\u01b0\u1edbc L\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u1ebfn 25 m3\/h","sku":""}]}