Lõi lọc sợi quấn

Xuất xứ: China, Korea, Taiwan, USA

Chất liệu: Polypropylen

Cấp độ lọc: 0.5. 1, 5, 10, 25 micron hoặc lớn hơn

Kích thước: 10, 20, 30, 40 inch hoặc tùy khách hàng yêu cầu

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"L\u00f5i l\u1ecdc n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/loi-loc-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"L\u00f5i l\u1ecdc s\u1ee3i qu\u1ea5n"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/loi-loc-soi-quan\/","name":"L\u00f5i l\u1ecdc s\u1ee3i qu\u1ea5n","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/loi-loc-soi-quan.jpg","description":"Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0China, Korea, Taiwan, USA Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Polypropylen C\u1ea5p \u0111\u1ed9 l\u1ecdc: 0.5. 1, 5, 10, 25 micron ho\u1eb7c l\u1edbn h\u01a1n K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 10, 20, 30, 40 inch ho\u1eb7c t\u00f9y kh\u00e1ch h\u00e0ng y\u00eau c\u1ea7u","sku":""}]}