Lõi lọc giấy xếp

Vật liệu: Polypropylene

Kích thước lỗ lọc: 0.1 ~ 70 micron

Chiều dài: 10 hoặc 20 inches

Lõi lọc dạng giấy xếp làm bằng Polypropylene

Xuất xứ: China

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"L\u00f5i l\u1ecdc n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/loi-loc-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"L\u00f5i l\u1ecdc gi\u1ea5y x\u1ebfp"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/loi-loc-giay-xep\/","name":"L\u00f5i l\u1ecdc gi\u1ea5y x\u1ebfp","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Loi-loc-giay-xep-COBETTER01.jpg","description":"V\u1eadt li\u1ec7u: Polypropylene K\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1ed7 l\u1ecdc: 0.1 ~ 70 micron Chi\u1ec1u d\u00e0i: 10 ho\u1eb7c 20 inches L\u00f5i l\u1ecdc d\u1ea1ng gi\u1ea5y x\u1ebfp l\u00e0m b\u1eb1ng Polypropylene Xu\u1ea5t x\u1ee9: China","sku":""}]}