Hạt nhựa MIXBEB Ấn độ

Model: MB 6SR

Xuất xứ : ẤN ĐỘ

Quy cách đóng bao : 25lít/bao

 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Nh\u1ef1a trao \u0111\u1ed5i ion","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/nhua-trao-doi-ion\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"H\u1ea1t nh\u1ef1a MIXBEB \u1ea4n \u0111\u1ed9"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/hat-nhua-mixbeb-an-do\/","name":"H\u1ea1t nh\u1ef1a MIXBEB \u1ea4n \u0111\u1ed9","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/indion_220na_nhua_an_do_.png","description":"Model: MB 6SR Xu\u1ea5t x\u1ee9 : \u1ea4N \u0110\u1ed8 Quy c\u00e1ch \u0111\u00f3ng bao : 25l\u00edt\/bao  ","sku":""}]}