GREENSAND PLUS

Hình dạng : dạng hạt màu đen

Kích thước hạt :   0.3 – 0,35 mm

Hệ số đồng nhất : 1.6

Tỷ trọng : 1400g/l

Khoảng pH hoạt động: 6.2 – 8.5

Ứng dụng: Khử sắt và Mangan có trong nước sinh hoạt và công nghiệp

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u kh\u1eed s\u1eaft","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/vat-lieu-khu-sat\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"GREENSAND PLUS"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/greensand-plus\/","name":"GREENSAND PLUS","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/greensand-plus.jpg","description":"H\u00ecnh d\u1ea1ng : d\u1ea1ng h\u1ea1t m\u00e0u \u0111en K\u00edch th\u01b0\u1edbc h\u1ea1t : \u00a0 0.3 - 0,35 mm H\u1ec7 s\u1ed1 \u0111\u1ed3ng nh\u1ea5t : 1.6 T\u1ef7 tr\u1ecdng : 1400g\/l Kho\u1ea3ng pH ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng: 6.2 - 8.5 \u1ee8ng d\u1ee5ng:\u00a0Kh\u1eed s\u1eaft v\u00e0 Mangan\u00a0c\u00f3 trong n\u01b0\u1edbc sinh ho\u1ea1t v\u00e0 c\u00f4ng nghi\u1ec7p","sku":""}]}