Dịch vụ

Màng RO là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màng RO

Công nghệ lọc RO – một trong những giải pháp tạo nguồn nước tinh khiết,.

  • 03.09.2019
Hệ thống xử lý nước
Cách xử lý nước có hàm lượng H2S( Mùi trứng thối ) cao

Nguồn nước của nhà bạn của mùi hôi khó chịu. Gây hưởng đến sức khỏe.

  • 02.06.2018
Xử lý nước thải sinh hoạt

Ngày nay với xu hướng công nghiệp hóa gắn liền với việc môi trường bị.

  • 28.03.2018
Hệ thống khử sắt – khử mùi – làm mềm cấp nước sinh hoạt

1. Tính chất nguồn nước và yêu cầu xử lý – Nguồn nước giếng khoan.

  • 28.03.2018
Xử lý nước nhiễm mặn

Vào mùa khô mỗi năm, tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

  • 28.03.2018