Đá Birm

Tên sản phẩm : Đá Birm

Mã sản phẩm: A8006

Xuất xứ: CLACK CORP – USA

Đóng bao: ~ 20 kg/bao

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"V\u1eadt li\u1ec7u kh\u1eed s\u1eaft","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/vat-lieu-xu-ly-nuoc\/vat-lieu-khu-sat\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"\u0110\u00e1 Birm"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/da-birm\/","name":"\u0110\u00e1 Birm","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/product_1513901921.png","description":"T\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m :\u00a0\u0110\u00e1 Birm M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m:\u00a0A8006 Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0CLACK CORP - USA \u0110\u00f3ng bao: ~ 20 kg\/bao","sku":""}]}