Công trình

Hệ thống lọc nước
Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 1000 lít/ giờ

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 1000 lít/ xử lý được nguồn nước sạch.

  • 14.04.2018
Hệ thống xử lý phèn sắt – Lọc tạp chất công nghiệp

Nước nhiễm phèn và cách xử lý nước nhiễm phèn là mối quan tâm của.

  • 26.03.2018