BÚT ĐO pH 55

Xuất xứ: MILWAUKEE – RUMANI

Hiệu chuẩn: tự động 1 hoặc 2 điểm với bộ nhớ 2 nhóm chuẩn pH 4.01, 7.01 và 10.1 hoặc 4.01, 6.86 và 9.18.

Bù trừ nhiệt độ tự động từ -5 … 60°C.

Điện cực kép pH/nhiệt độ có thể thay thế

Hiển thị đồng thời pH/Nhiệt độ bằng màn hình tinh thể lỏng LCD

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Danh mục: Tag:
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111o n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-do-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"B\u00fat \u0111o pH","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-do-nuoc\/but-do-ph\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"B\u00daT \u0110O pH 55"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/but-do-ph-55\/","name":"B\u00daT \u0110O pH 55","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/ph55-recuadrada_1.jpg","description":"Xu\u1ea5t x\u1ee9: MILWAUKEE - RUMANI Hi\u1ec7u chu\u1ea9n: t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng 1 ho\u1eb7c 2 \u0111i\u1ec3m v\u1edbi b\u1ed9 nh\u1edb 2 nh\u00f3m chu\u1ea9n pH 4.01, 7.01 v\u00e0 10.1 ho\u1eb7c 4.01, 6.86 v\u00e0 9.18. B\u00f9 tr\u1eeb nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng t\u1eeb -5 \u2026 60\u00b0C. \u0110i\u1ec7n c\u1ef1c k\u00e9p pH\/nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 c\u00f3 th\u1ec3 thay th\u1ebf Hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111\u1ed3ng th\u1eddi pH\/Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 b\u1eb1ng m\u00e0n h\u00ecnh tinh th\u1ec3 l\u1ecfng LCD","sku":""}]}