Bồn lọc cát – top mount

Tên sản phẩm : Bồn lọc cát – Top mount

Mã sản phẩm : V Series (V350 – V1400)

Xuất Xứ : EMAUX – HONGKONG

Áp Suất làm việc tối đa : 250 KPa (36 PSI)

Nhà máy kiểm tra áp suất : 400 KPa (58 PSI)

Nhiệt độ nước tối đa : 43°C (109°F)

vận tốc tối đa lọc : 50m³/h/ m²

 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"B\u1ed3n l\u1ecdc c\u00e1t","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/bon-loc-cat\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"B\u1ed3n l\u1ecdc c\u00e1t – top mount"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/bon-loc-cat-top-mount\/","name":"B\u1ed3n l\u1ecdc c\u00e1t - top mount","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bon-loc-cat-top-mount.jpg","description":"T\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m : B\u1ed3n l\u1ecdc c\u00e1t - Top mount M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m :\u00a0V Series (V350 - V1400) Xu\u1ea5t X\u1ee9 :\u00a0EMAUX - HONGKONG \u00c1p Su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c t\u1ed1i \u0111a : 250 KPa (36 PSI) Nh\u00e0 m\u00e1y ki\u1ec3m tra \u00e1p su\u1ea5t : 400 KPa (58 PSI) Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 n\u01b0\u1edbc t\u1ed1i \u0111a : 43\u00b0C (109\u00b0F) v\u1eadn t\u1ed1c t\u1ed1i \u0111a l\u1ecdc : 50m\u00b3\/h\/ m\u00b2  ","sku":""}]}