Bộ TESKIT Đo độ cứng HI3812

Tên sản phẩm: Bộ Testkit đo độ cứng

Mã sản phẩm : HI3812

Xuất xứ: HANNA

Khoảng đo : 0.0 ÷ 30.0 ppm ( mg/l ) -> 0.0 ÷ 300 ppm ( mg/l )

Kích thước : 155 x 32 x 16 mm

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111o n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-do-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"B\u1ed9 \u0111o \u0111\u1ed9 c\u1ee9ng","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-do-nuoc\/bo-do-do-cung\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"B\u1ed9 TESKIT \u0110o \u0111\u1ed9 c\u1ee9ng HI3812"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/bo-teskit-do-do-cung-hi3812\/","name":"B\u1ed9 TESKIT \u0110o \u0111\u1ed9 c\u1ee9ng HI3812","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bo-teskit-do-do-cung-hi3812.jpg","description":"T\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m:\u00a0B\u1ed9 Testkit \u0111o \u0111\u1ed9 c\u1ee9ng M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m :\u00a0HI3812 Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0HANNA Kho\u1ea3ng \u0111o : 0.0 \u00f7 30.0 ppm ( mg\/l ) -> 0.0 \u00f7 300 ppm ( mg\/l ) K\u00edch th\u01b0\u1edbc : 155 x 32 x 16 mm","sku":""}]}