Bộ TESKIT Đo Carbon Dioxide

Tên sản phẩm: Bộ TESKIT Đo Carbon Dioxide

Mã sản phẩm : HI3818

Xuất xứ: HANNA 

Khoảng đo : 0.0 ÷ 10.0 ppm ( mg/l ) -> 0.0 ÷ 50.0 ppm  ( mg/l ) -> 0.0 ÷ 100 ppm (mg/l)

Kích thước : 155 x 32 x 16 mm

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62