Bộ đèn UV SC & S-Q (Đèn tia cực tím)

Mã sản phẩm : UV – SC1/2; UV – SC2.5/2; 

UV – SC4/2; UV – SC600/2; UV – S2Q; UV – S5Q; UV – S8Q; UV – S12Q

Xuất xứ: VIQUA – CANADA

Đặc tính: 4 chấu lệch, 1 đầu

Công suất: 10 –  65 W (Tuỳ theo Model có công suất & lưu lượng khác nhau)

Nguồn điện : 220 VAC, 1 phase, 50 – 60 Hz, 88W

Lưu Lượng: 0.24 – 7.3 m3/h

Nhiệt độ vận hành : 2 – 40°C

Áp Suất vận hành: 8,62 bar (125 PSI)

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"\u0110\u00e8n UV","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/den-uv\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"B\u1ed9 \u0111\u00e8n UV SC & S-Q (\u0110\u00e8n tia c\u1ef1c t\u00edm)"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/bo-den-uv-sc-s-q-den-tia-cuc-tim\/","name":"B\u1ed9 \u0111\u00e8n UV SC & S-Q (\u0110\u00e8n tia c\u1ef1c t\u00edm)","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/bo-den-uv-scm-den-tia-cuc-tim.jpg","description":"M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m :\u00a0UV - SC1\/2; UV - SC2.5\/2;\u00a0 UV - SC4\/2; UV - SC600\/2; UV - S2Q; UV - S5Q; UV - S8Q; UV - S12Q Xu\u1ea5t x\u1ee9:\u00a0VIQUA - CANADA \u0110\u1eb7c t\u00ednh: 4 ch\u1ea5u l\u1ec7ch, 1 \u0111\u1ea7u C\u00f4ng su\u1ea5t: 10 - \u00a065 W (Tu\u1ef3 theo Model c\u00f3 c\u00f4ng su\u1ea5t & l\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng kh\u00e1c nhau) Ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n : 220 VAC, 1 phase, 50 \u2013 60 Hz, 88W L\u01b0u L\u01b0\u1ee3ng: 0.24 - 7.3 m3\/h Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 v\u1eadn h\u00e0nh : 2 \u2013 40\u00b0C \u00c1p Su\u1ea5t v\u1eadn h\u00e0nh: 8,62 bar (125 PSI)","sku":""}]}