Auto Valve – Van điện tử

Mô tả sản phẩm: Van tự động

Dùng để điều khiển tự động các hệ thống lọc nước

Thân van bằng nhựa tổng hợp

Cài đặt theo thời gian (ngày, giờ)

Sử dụng cho cột lọc nước composite kiểu Top Mount

Lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/van-tu-dong\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Auto Valve – Van \u0111i\u1ec7n t\u1eed"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/auto-valve\/","name":"Auto Valve - Van \u0111i\u1ec7n t\u1eed","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Auto-valve-Fleck-7000-SXT.jpg","description":"M\u00f4 t\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m: Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng D\u00f9ng \u0111\u1ec3 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng c\u00e1c h\u1ec7 th\u1ed1ng l\u1ecdc n\u01b0\u1edbc Th\u00e2n van b\u1eb1ng nh\u1ef1a t\u1ed5ng h\u1ee3p C\u00e0i \u0111\u1eb7t theo th\u1eddi gian (ng\u00e0y, gi\u1edd) S\u1eed d\u1ee5ng cho c\u1ed9t l\u1ecdc n\u01b0\u1edbc composite\u00a0ki\u1ec3u Top Mount L\u1eafp \u0111\u1eb7t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ec5 d\u00e0ng.","sku":""}]}