Van điện tử Fleck 7000 SXT

  • Sử dụng cho cột Filter hoặc cột lọc composite, vận hành, súc rửa ngược theo thời gian
  • Model: 7000 SXT-FT & 7000 SXT-ST
  • Xuất xứ: Pentair – USA
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/van-tu-dong\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Van \u0111i\u1ec7n t\u1eed Fleck 7000 SXT"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/auto-valve-fleck-7000-sxt\/","name":"Van \u0111i\u1ec7n t\u1eed Fleck 7000 SXT","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Auto-valve-Fleck-7000-SXT.jpg","description":"S\u1eed d\u1ee5ng cho c\u1ed9t Filter ho\u1eb7c c\u1ed9t l\u1ecdc composite, v\u1eadn h\u00e0nh, s\u00fac r\u1eeda ng\u01b0\u1ee3c theo th\u1eddi gian Model: 7000 SXT-FT &\u00a07000 SXT-ST Xu\u1ea5t x\u1ee9: Pentair \u2013 USA","sku":""}]}