Auto Valve Fleck 5600 SXT – Van tự động – Van điện tử

– Sử dụng cho cột Filter hoặc Softener. Rửa ngược theo thời gian

– Model: 5600SXT-FT & 5600SXT-ST

– Xuất xứ: Pentair – USA

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/van-tu-dong\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Auto Valve Fleck 5600 SXT – Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng – Van \u0111i\u1ec7n t\u1eed"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/auto-valve-fleck-5600-sxt\/","name":"Auto Valve Fleck 5600 SXT - Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng - Van \u0111i\u1ec7n t\u1eed","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Auto-valve-Fleck-5600-SXT.jpg","description":"- S\u1eed d\u1ee5ng cho c\u1ed9t Filter ho\u1eb7c Softener. R\u1eeda ng\u01b0\u1ee3c theo th\u1eddi gian - Model: 5600SXT-FT &\u00a05600SXT-ST - Xu\u1ea5t x\u1ee9: Pentair \u2013 USA","sku":""}]}