Auto Valve 255/740

  • Dùng cho thiết bị lọc than hoạt tính, khử sắt hoặc làm mềm nước, vận hành súc rửa hút muối, tái sinh tự động
  • Model: 255/740
  • Xuất xứ: Pentair – USA
Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0932.017.007/ 0906.865.007
Email: kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":"1","item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com"}},{"@type":"ListItem","position":"2","item":{"name":"Thi\u1ebft b\u1ecb x\u1eed l\u00fd n\u01b0\u1edbc","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/"}},{"@type":"ListItem","position":"3","item":{"name":"Van t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/thiet-bi-xu-ly-nuoc\/van-tu-dong\/"}},{"@type":"ListItem","position":"4","item":{"name":"Auto Valve 255\/740"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/auto-valve-255-740\/","name":"Auto Valve 255\/740","image":"https:\/\/xulynuoctoanphat.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Auto-Valve-255-740.jpg","description":"D\u00f9ng cho thi\u1ebft b\u1ecb l\u1ecdc than ho\u1ea1t t\u00ednh, kh\u1eed s\u1eaft ho\u1eb7c l\u00e0m m\u1ec1m n\u01b0\u1edbc, v\u1eadn h\u00e0nh s\u00fac r\u1eeda h\u00fat mu\u1ed1i, t\u00e1i sinh t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng Model:\u00a0255\/740 Xu\u1ea5t x\u1ee9: Pentair - USA","sku":""}]}